Quality Policy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πολιτική Ποιότητας της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιοτικής και επιστημονικής / τεχνολογικής στάθμης, στο εσωτερικό και εξωτερικό, στο πεδίο:

 • τεχνικές και αναπτυξιακές μελέτες με ψηφιακά μέσα,
 • διοίκηση & επίβλεψη έργων,
 • Εκτέλεση έργων μέσω BIM (building information modeling),
 • διαχείριση έργων μέσω BIM,
 • τεχνικοί σύμβουλοι

στο συμφωνηθέντα χρόνο και με την απαιτούμενη πληρότητα, καθώς και η πλήρης υποστήριξη του πελάτη και μετά την ολοκλήρωση, σε οποιαδήποτε φάση αξιοποίησης ή υλοποίησης του μελετητικού η άλλης μορφής Έργου που του παραδίδεται. 

Η επίτευξη των ανωτέρω γίνεται  με την ύπαρξη και χρήση συγκεκριμένων μεθόδων λειτουργίας, διαδικασιών, οδηγιών και εντύπων σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του διεθνούς Προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 που διασφαλίζουν:

 • Τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των συνεργατών και την συνεχή εμπλοκή της Διοίκησης στην διάδοση των Ποιοτικών απαιτήσεων και φιλοσοφίας της Εταιρείας
 • Τη συστηματική προώθηση και ενημέρωση τη αγοράς για τις δραστηριότητες και δυνατότητες της ΤΕΑΜ TDA.
 • Την πλήρη κατανόηση των απαιτήσεων του πελάτη για τα προς υλοποίηση Έργα.
 • Την τήρηση όλων των Εθνικών και Κοινοτικών νομοθεσιών, προτύπων, διατάξεων προδιαγραφών και γενικά όλων των εφαρμοστέων απαιτήσεων που καλύπτουν τους τομείς παροχής υπηρεσιών της ΤΕΑΜ TDA.
 • Την υλοποίηση των Έργων μέσα από λεπτομερή σχεδιασμό, προγραμματισμό, παρακολούθηση και έλεγχο υλοποίησης καθώς και τον έλεγχο, ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα των χρησιμοποιούμενων εγγράφων.
 • Τη συνεργασία αξιολογημένων εξωτερικών προμηθευτών μελετητικών υπηρεσιών και τον έλεγχο των λαμβανομένων υπηρεσιών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών αυτών.
 • Την εξασφάλιση ελεγχόμενης υποδομής και εξοπλισμού για την υλοποίηση των έργων και τον καθορισμό των απαραίτητων δεξιοτήτων, εμπειρίας, εκπαίδευσης, ανάπτυξης και αξιολόγησης του προσωπικού, έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχει εργασία ανωτάτου ποιοτικού επιπέδου
 • Τη συνεχή μέτρηση, έλεγχο ποιότητας εργασιών και διεργασιών λειτουργίας αλλά και του ίδιου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, καθώς και τη λήψη μέτρων για τη συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών και της αποδοτικότητας των εργασιών της ΤΕΑΜ TDA.

Η μέσω της παραπάνω φιλοσοφίας και πολιτικής επίτευξη του γενικού στόχου θα έχει σαν αποτέλεσμα την επίτευξη συνδεόμενων με αυτόν συγκεκριμένων επιμέρους στόχων σχετικών με:

 • Την ικανοποίηση των αναγκών του Πελάτη καθώς και των εφαρμοστέων απαιτήσεων
 • Την συνεχή βελτίωση της Ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 
 • Την Υψηλή στάθμη προσωπικού
 • Την συνεχή αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας με βελτίωση της Ποιότητας και της βαρύτητας των ανατιθέμενων σε αυτήν έργων
 • Τη βελτίωση της χρήσης των πόρων της Εταιρείας

 

Ο Διαχειριστής

Ιωάννης Μακατσώρης